שותפות רב־מגזרית
לסיוע בחירום ובשיקום

מידע לתורמים -

חוסן כלכלי ותעסוקה

סיוע במיצוי זכויות מול הרשויות | ליווי כלכלי | ליווי וסיוע לעסקים קטנים | תעסוקה

טופס זה מיועד לגופים ולפרטיים המעוניינים לתרום בתחום של חוסן כלכלי ותעסוקה במסגרת הזירה של ישראל מתגייסת.