שותפות רב־מגזרית
לסיוע בחירום ובשיקום

מידע לתורמים -

חוסן אישי וקהילתי

מימון אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש | מימון הכשרות לאנשי מקצוע | פעילות עבור נוער בסיכון | פעילות לחוסן קהילתי

טופס זה מיועד לגופים ולפרטיים המעוניינים לתרום בתחום של חוסן אישי וקהילתי במסגרת הזירה של ישראל מתגייסת.