שותפות רב־מגזרית
לסיוע בחירום ובשיקום

מידע לעסקים ולארגונים תורמים

חוסן כלכלי ותעסוקה | חוסן אישי וקהילתי | חינוך השכלה ופנאי

ישראל מתגייסת פועלת לחיזוק החוסן האישי, החברתי והכלכלי ולהכוונת הסיוע בעת מלחמה ובעת תקומה.
עם המעבר ל"שגרת חירום" אנו מתמקדים בשלושה אתגרים עיקריים לטווח המיידי והבינוני: חוסן כלכלי ותעסוקה; חוסן איש וקהילתי; חינוך השכלה ופנאי.


דוגמאות לצרכים קיימים בטווח המיידי והבינוני:
* פעילות פנאי וחינוך בלתי פורמאלי עבור המפונים
* מרכזים חברתיים-רגשיים עבור בני נוער בסיכון
* סיוע נפשי לנפגעים ולבני משפחותיהם
* סיוע לחיילי המילואים
* הכשרות וטיפול בצוותים ובמטפלים המסייעים לנפגעים
* ליווי כלכלי ומיצוי זכויות מול הרשויות
* סיוע לעסקים קטנים

---
הפנייה מעמוד זה מיועדת לעסקים וארגונים המעוניינים לקבל מידע שיסייע בהכוונת התרומה.

*לתמיכה בכסף או שווה כסף החל מ-5,000 ₪