שותפות רב־מגזרית
לסיוע בחירום ובשיקום

מידע לעסקים ולארגונים תורמים

חוסן כלכלי ותעסוקה | חוסן אישי וקהילתי | חינוך השכלה ופנאי

ישראל מתגייסת פועלת לחיזוק החוסן האישי, החברתי והכלכלי ולהכוונת הסיוע בעת מלחמה ובעת תקומה.
עם המעבר ל"שגרת חירום" אנו מתמקדים בשלושה אתגרים עיקריים לטווח הבינוני.
---
הפנייה מעמוד זה מיועדת לעסקים וארגונים המעוניינים לקבל מידע שיסייע בהכוונת התרומה.
---

*לתמיכה בכסף או שווה כסף החל מ-5,000 ₪