שותפות רב־מגזרית
לסיוע בחירום ובשיקום

הגשת בקשה לתמיכה

חינוך השכלה ופנאי

חינוך בלתי פורמלי עבור ילדי מפונים | פעילות פנאי למפונים ולקהילות שנפגעו | פעילות פנאי והעשרה מותאמת אוכלוסיה | פעילות ספורט אתגרי חינוכי

ישראל מתגייסת מיועדת עבור סיוע לאוכלוסיה אזרחית בלבד (אין להגיש בקשות עבור חיילי צה"ל וכוחות הבטחון)