ישראל מתגייסת

שותפות רב־מגזרית
לסיוע בחירום ובשיקום

הגשת בקשה לתמיכה

חוסן אישי וקהילתי

מימון אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש | מימון הכשרות לאנשי מקצוע | פעילות עבור נוער בסיכון | פעילות לחוסן קהילתי

ישראל מתגייסת מיועדת עבור סיוע לאוכלוסיה אזרחית בלבד (אין להגיש בקשות עבור חיילי צה"ל וכוחות הבטחון)